JOËL

Kunstenaar | De Glitter Kitter

Deze website heeft nog wat aandacht en liefde nodig om mooi te worden. Als ik heb uitgevonden hoe het allemaal werkt dan komt die in vol ornaat – met al zijn pracht en praal – het wereldwijde web op.

Wilt u toch al iets weten van Joël als Glitter Kitter, NAAISTREEK of Leren van Joël?
Dan mag er gemaild worden naar joel.van.lith@gmail.com of naaistreek@gmail.com.

Bedankt!